PDF Nyomtatás E-mail
KÕRÖSI CSOMA SÁNDOR

KÕRÖSI CSOMA SÁNDOR
nyelvtudós

Kõrös, 1784. április 4.
Dardzsiling, India, 1842. április 11.
Szimbolikus síremlék,
mészkõ, 166 x 318 x 132 cm,
elhelyezték 1930. október 25-én.

OHMANN BÉLA (1890–1968) alkotása

Nyelvtudós, a tibeti filológia megalapítója. Szegény sorsú székely családból származott. Enyedi diákként tett fogadalmat a magyar õshaza felkutatására. 1819. november végén indult el gyalogszerrel. Eljutott Kína nyugati határszélére, a magyarok rokonnépének tartott ujgurok földjére. 1822 júliusában érkezett Tibetbe, ahol elmélyedt a tibeti kultúra ismeretlen világában. Angol támogatással 1823–30 között a ladákhi kolostorokban emberfölötti munkával alkotta meg a tibeti-angol szótárat. A Tibeti nyelvtan címû munkája világszerte megbecsült fõ mûvei közé tartozik. Az õshaza földjére tett felfedezõ útja közben érte a halál, Dardzsilingben.

A szoborcsarnok egyik leglátványosabb emlékmûve, jelképes sír, az indiai díszítõmûvészetre jellemzõ motívumokkal. Arabeszkekkel díszített szarkofágon Kõrösi Csoma Sándor tibeti szerzetesi ruhában ábrázolt alakja látható. Mögötte a falon, mészkõlapon a tibeti szerzetesi cellákra emlékeztetõ, mélyített alakzatok látszanak. Stílusos, ízléses emlékhely, díszítõszobrászati remeklés. A szarkofág fölirata:
KERESSETEK, KUTASSATOK, MERT AZ EGÉSZ VILÁG EGYETLEN NEMZETE SEM TALÁL ANNYI KINCSET KULTÚRÁJÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA, MINT A MAGYAR TÁRSADALOM AZ ÕSINDIAI KULTÚRA TÁRHÁZÁBAN.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>