PDF Nyomtatás E-mail
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
költõ

Debrecen, 1773. november 17.
Debrecen, 1805. január 28.
Bronz, másfélszeres életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 1974. március 29-én.

SZANDAI SÁNDOR (1903–1978) alkotása

A magyar felvilágosodás irodalmának legjelentõsebb költõje, a 18. század legnagyobb hazai lírikusa. A század nagy emberi és társadalmi kérdéseire választ keresõ gondolati versei, könnyed, rendkívül dallamos, rokokó hangulatú szerelmi költeményei, rusztikus nyelvezetû népies helyzetdalai a magyar líra egyik csúcsát jelentik. A kor gondolkodását, irodalmát, politikáját illetõen lenyûgözõ tájékozottság jellemzi. Mûvészi fejlõdésének tetõpontját Lilla és Ódák címû versgyûjteményeiben érte el. Komédiáiban, továbbá Dorottya komikus eposzában hol enyhébb, hol élesebb szatírával mutatja be a nemesség kisszerû, provinciális életformáját. Drámáiban és elbeszélõ költeményeiben eleven, színes, szatirikus képet rajzol kortársairól, a korabeli hazai állapotokról.

A szobor Csokonai születésének 200. évfordulójára készült, de csak egy évvel késõbb avattták. Irodalmi munkásságban is jeleskedõ szobrász alkotása, a Kassák köréhez tartozó Szandai Sándor, aki a portrészobrászatban is eredményes alkotó volt. A más ábrázolásokból ismerõs arcot részletezõen kialakított ruházat és sima hajkorona foglalja keretbe. A bizakodó, derûs tekintet, a bujkáló mosoly az élet szépségeit, a szerelmet kedvelõ, bohém természetû Csokonait állítja elénk.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>