PDF Nyomtatás E-mail
IVÁNOVICS GYÖRGY

IVÁNOVICS GYÖRGY
mikrobiológus

Budapest, 1904. június 11.
Budapest, 1980. szeptember 1.
Portrédombormûves emléktábla, bronz,
28 x 28 cm, mészkõ, 80 x 60 cm,
elhelyezték 2004. április 25-én.

LAPIS ANDRÁS (1942–) alkotása

Orvos, mikrobiológus, bakteriológus, akadémikus. 1929-tõl a Szegedi egyetemen tanársegéd, adjunktus, egyetemi tanár, majd 1940–1974-ig, nyugalomba vonulásáig vezette a szegedi Orvostudományi Intézet Mikrobiológiai Intézetét. Kutatási területe a mikrobiológia, ezen belül az általános bakteriológia. Az anthrax bacilussal kapcsolatban közel negyven éven át folytatott kutatásokat. A Chinoin Vegyészeti Gyár munkatársaival végzett kutatásainak gyakorlati eredménye az Ultraseptyl forgalomba hozatala. Az ötvenes évek elején a szövettenyésztési eljárások hazai meghonosításával nagyban hozzájárult a virológia hazai fejlõdéséhez.

Az emléktábla a szegedi tudományos élet jeleseinek emlékei közé tartozik. A professzor emlékét a Mikrobiológiai Intézet épületén belül egy 1984-ben készült, másfélszeres életnagyságú bronz dombormû is megörökíti. Az akadémikus születésének 100. évfordulója alkalmából készült a Szegedi Tudományegyetem kezdeményezésére és költségén.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>