PDF Nyomtatás E-mail
SZALAY LÁSZLÓ

SZALAY LÁSZLÓ
jogtudós

Buda, 1813. április 18.
Salzburg, 1864. július 17.
Pirobazalt bronz patinával,
másfélszeres életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 1930. október 25-én.

BORY JENÕ (1879–1959) alkotása

A törvényhozási jogalkotás nemzetközileg is elismert szaktekintélye, történetíró, liberális reformpolitikus, az MTA tagja és fõtitkára. Deák Ferenc munkatársaként a Pesti Hírlap szerkesztõje, jelentõs szerepet vállalt a reformkor haladó eljárásjogi tervezeteinek kidolgozásában. Legfontosabb mûvei: A büntetõeljárásról (1841) és a Státusférfiak és szónokok könyve (1846). Az elsõ független magyar kormány követe Frankfurtban, Londonban, majd Párizsban. Történettudományi mûve a nagyobbrészt számûzetésben írt, külföldi forráskutatásait is felhasználó Magyarország története 1–6. kötet (1852–1853).
A szoborcsarnokban ez az egyedüli hely, ahol egy szobrásztól három alkotás is látható együttes elhelyezésben. Rerrich igyekezett ezt elkerülni, Stróbl-portréit például az árkádok különbözõ pontjain helyezte el. Ezúttal a stílusegység szembetûnõ volta, valamint az, hogy az ábrázolt személyek egy korszak tudós elméi, indokolták ezt a megoldást. A portrék szobrászi rutinmunkák, konzervativizmusukkal jellegzetes ellenpéldái az Ohmann Béla által képviselt friss, leleményes korhûségnek.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>