PDF Nyomtatás E-mail
gróf MIKÓ IMRE

Gróf MIKÓ IMRE
történetíró

Zabola, 1805. szeptember 4.
Kolozsvár, 1867. szeptember 16.
Dombormû, mészkõ, 152 x 88 cm,
elhelyezték 1930. október 25-én.

LÕTE ÉVA (1906–?) alkotása

Az erdélyi reformnemzedék egyik vezéralakja, mûvelõdéspolitikus, miniszter, történetíró, Erdély és Magyarország uniójának híve. Közmunka és közlekedésügyi minisztereként átfogó tervet dolgozott ki a magyarországi út- és vasúthálózat kiépítésére. Az erdélyi mûvelõdési egyesületek és mozgalmak támogatója, egyik vezetõje. Tevékenységének eredményeként jött létre az Erdélyi Múzeum Egyesület és az azonos nevû könyv- és levéltár, amely az 1872-ben Kolozsvárott alapított második magyar tudományegyetem alapjául szolgált.

Lõte Éva a 16–17. században Erdélyben elterjedt díszes dombormûves, feliratos sírkõtáblák ábrázolási hagyományait felelevenítve, szecessziós vonalvezetésû keretben, allegorikus figurák társaságában helyezte el Mikó Imre dombormûves portréját. Érdemeinek szimbolikus megjelenítõiként szerepelnek az aktok, míg a grófi rangját jelképezõ korona, a feliratokat hordozó, tölgyleveles koszorúval övezett címerpajzson nyugszik.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>