PDF Nyomtatás E-mail
SZAMOSKÖZY ISTVÁN

SZAMOSKÖZY ISTVÁN
történetíró

Kolozsvár, 1570 (?)
Gyulafehérvár, 1612 március 29.
Mészkõ dombormû, 110 x 70 cm,
elhelyezték 1930. október 25-én.

MAUGSCH GYULA (1882–1946) alkotása

Az elsõ magyar humanista történetíró, aki a kor színvonalán álló tudományosságot a történelem eseményeinek rekonstruálásában igyekezett érvényesíteni. 1591-ben Páduában adta ki elsõ tudományos mûvét, amelyben az erdélyi római kori feliratos köveket rendszerezte. Ez volt az elsõ magyarországi régészeti munka. Bocskai István fejedelem Erdély hivatalos történetírójává nevezte ki. Hatalmas történeti adatanyagot gyûjtött össze az 1541–1609 közötti évek erdélyi eseményeirõl. Hátrahagyott írásait a jólértesültségen kívül kritikai készsége emeli a kor más történeti mûvei fölé.

A dombormûvön ábrázolt alak Clio, a görög mitológia istennõje, a történetírás múzsája és a heroikus költészet megtestesítõje (Szamosközynek hiteles képmása nem maradt fenn). Gyakran papirusztekerccsel, vagy táblácskákkal a kezében ábrázolják. A dombormûvön, amely a gyönge színvonalon megoldott emlékek közé tartozik, a tudós történetíró ókori érdeklõdési területére való utalásként szerepel.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>