PDF Nyomtatás E-mail
APÁCZAI CSERE JÁNOS

APÁCZAI CSERE JÁNOS
filozófus, pedagógiai író, tanár

Apáca, 1625. június 10.
Kolozsvár, 1659. december 31.
Vörös mészkõ dombormû, 145 x 110 cm,
elhelyezték 1930. október 25-én.

MARTINELLI JENÕ (1886–1949) alkotása

A magyar mûvelõdés, nevelésügy és tudomány egyik kiemelkedõ alakja, a hazai természettudományos filozófiai gondolkodás megteremtõje. Fõ mûve, az 1653-ban Utrechtben kiadott Magyar enciklopédia az elsõ olyan magyar nyelvû tankönyv, amely a hasznos és szükséges ismereteket tudományos igénnyel, korszerûen rendszerbe foglalta. Egységes iskolarendszert, anyanyelvû népiskolákat, magas színvonalú, világi szakembereket is képzõ egyetemet tartott szükségesnek, és korlátozni kívánta az egyház gyámkodását az iskolák felett. Tankönyvével, valamint a gyulafehérvári és kolozsvári protestáns akadémiákon kifejtett felvilágosult pedagógiai munkájával a magyar neveléstörténet egyik legnagyobb alakja.

Az emlékmû, áttört sírbolt szimbólumával a mûvész Apáczai kétszáz éve elveszett fõ mûvének 19. századi fölfedezésére utal. Meghökkentõ látványt nyújtó dombormû, amely eredetileg vörösréz lemezbõl készült volna. Rerrich így ír róla:
„...olyan, a maga korában fel nem ismert, életében folytonos üldözést szenvedõ ember jelképe, akinek nagy és értékes munkásságát csak a késõbbi századok ássák ki a feledés sírjából”.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>