PDF Nyomtatás E-mail
WENZEL GUSZTÁV

WENZEL GUSZTÁV
jogtörténész

Lukau, Szászország, 1812. január 19.
Budapest, 1891. november 23.
Mészkõ, másfélszeres életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 1930. október 25-én.

PAPP JÓZSEF (1894–1971) alkotása

Jogász, történész, a pesti egyetem tanára, az MTA tagja. Megalkotója a máig egyik leghatalmasabb és legnagyobb jelentõségû jogtörténeti kiadványunknak, az Árpádkori Új Okmánytárnak. Jogtörténettel és magánjoggal foglalkozott. Egyéb forráskiadványai is jelentõsek: Szalay Lászlóval együtt õ adta ki Verancsics Antal 16. századi történeti feljegyzéseit. Elsõként foglalta össze és oktatta hazánkban az európai jogtörténetet. Az abszolutizmus idején síkraszállt a magyar nyelvû oktatásért. Mint jogi író a régi feudális intézmények nemzeti jellegének hirdetõje, a történeti jogi iskola híve.

Papp József szegedi szobrász a Plósz portréhoz hasonló felfogásban készítette el Wenzel Gusztáv szobrát is. Szobrászatán a római iskola hatása érzõdik. Egyházi megbízásokat is teljesített, a Fogadalmi templomban több alkotása látható.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>