PDF Nyomtatás E-mail
VAJDA JÁNOS

VAJDA JÁNOS
költõ

Pest, 1829. május 8.
Budapest, 1897. január 17.
Bronz, életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 1934-ben.

STRÓBL ALAJOS (1856–1926) alkotása

A 19. század második felének jelentõs költõje, publicista. A szabadságharc honvédja, s ez az élmény meghatározó költészetére. A dualizmus korában újságírásból munkájából kénytelen megélni. Költészete a beteljesületlen szerelmi érzés és a teljes élet vágyának megfogalmazásával, a magány élményének, a hit és hitetlenség érzésének megszólaltatásával, társadalmi tisztánlátásával a korszak ellenzéki értelmisége életérzésének tükre. Politikai és szerelmi költészetének legszebb alkotásai az 1870–80-as években születtek. Erõteljes jelképiségû, vívódó, filozófiai távlatú költészetével a modern magyar líra, elsõsorban Ady elõfutára.

A Stróbl-hagyatékból származó portrét a panteon alapítását követõen csak évekkel késõbb helyezték el a szoborcsarnokban. Ennek anyagi okai voltak, ugyanis a hagyatékból kiválasztott szobrokat restaurálni, javítani, öntetni kellett. A portré 1892-ben készült, tehát még Vajda életében született, életnagyságú léptékben. Eleven plasztikájú, vibrálóan életszerû arcmás, amely jól jellemzi a költõ érzelmi alkatát.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>