PDF Nyomtatás E-mail
PLÓSZ SÁNDOR

PLÓSZ SÁNDOR
jogtudós

Pest, 1846. június 10.
Budapest, 1925. május 29.
Mészkõ, másfélszeres életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 1930. október 25-én.

PAPP JÓZSEF (1894–1971) alkotása

A polgári perjog terén kifejtett mûködésével a magyar polgári perjog tudományos mûvelésének egyik legelsõ képviselõje volt. A kolozsvári, majd a budapesti egyetemen a polgári törvénykezés, a kereskedelmi és váltójog tanára, 1899-tõl 1905-ig igazságügyi miniszter. Fõ mûve az 1911-ben megalkotott polgári perrendtartás kidolgozása, amely korábbi elméleti mûvein és az egyetemi oktatás céljaira is készített gyakorlati jellegû összefoglalóin, mintegy harmincéves kutatómunkáján alapszik.

Az árkádok alatt kialakított szoborcsarnok létesítésekor a fõvárosi mûvészek mellett szegedi szobrászok is dolgozhattak. Papp József két szoboremlékre is megbízást kapott. Pásztor János tanítványa volt, majd római, firenzei tanulmányok után a húszas években Szegeden dolgozott. Római iskolás, neoklasszicista felfogásban készült ez a portréja, kevés plasztikai mozgalmassággal, stilizálva a karaktert jelzõ formákat.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>