PDF Nyomtatás E-mail
BIBÓ ISTVÁN

BIBÓ ISTVÁN
filozófus, szociológus

Budapest, 1911. augusztus 7.
Budapest, 1979. május 10.
Bronz, másfélszeres életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 1996. június 14-én.

BARTH ILONA (1938–) alkotása

Az 1945 utáni Magyarország legjelentõsebb politikai gondolkodója, jogtudós, filozófus, szociológus, politikus, egyetemi tanár, az MTA tagja. Ifjúkora, egyetemi tanári pályája és tudományos tevékenységének jelentõs szakasza Szegedhez kötõdik. Tudományos munkássága kiterjedt a jogelmélet, a nemzetközi jog, a közigazgatás, az államelmélet, a politikai történelem területeire. Különösen a jog kényszerrel és hatalommal való összefüggése, a nemzetközi szankciók, a nemzetközi jogerõ és a nemzetközi bíráskodás problémája, az államhatalmak elválasztásának elmélete, a közép- és kelet-európai politikai fejlõdés torzulásai foglalkoztatták. A Kádár-rendszerrel szemben csöndes és határozott távolságot tartott, feddhetetlen erkölcsössége és tudományos teljesítménye az ellenzéki értelmiség példaképévé tették.

Egy németországi, magyar származású szobrász akadémikus felfogású, konzervatív ízlést képviselõ, elõnytelenül alacsony posztamensre helyezett mellszobra örökíti meg a méltóbb, mûvészi értékû szoborra érdemes Bibó Istvánt. A  Szegedi Tudományegyetem Jogi Kara, valamint az amerikai Magyar Öregdiákok csoportja kezdeményezésére és költségén készült.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>