PDF Nyomtatás E-mail
BUDENZ JÓZSEF

BUDENZ JÓZSEF
nyelvtudós

Rasdorf, 1836. június 13.
Budapest, 1892. április 15.
Mészkõ dombormû, 110 x 110 cm,
elhelyezték 1934-ben.

TURI JOBBÁGY MIKLÓS (1882–1977) alkotása

Az összehasonlító nyelvtudomány kiemelkedõ mûvelõje. Német származású, fiatalon került hazánkba. Termékeny irodalmi, nagyszabású tudományos munkásságot fejtett ki a magyar és finnugor nyelvek vizsgálatában. Legfontosabb mûveivel (Magyar-ugor összehasonlító szótár, Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana), a Nyelvtudományi Közlemények c. folyóirat szerkesztésével (1879–1892) és a budapesti egyetem 1872-ben általa megalapított összehasonlító altaji nyelvtudományi tanszékével nyelvészeti iskolát teremtett.

A tondó formába komponált dombormûves portré kevéssé ismert szobrász, Turi Jobbágy Miklós alkotása. A szoborcsarnok itteni szárnyában elhelyezett síkszerû megoldásokat alkalmazó emlékmûvek sorában korrekt kivitelével harmonikus arányaival érdemel figyelmet.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>