PDF Nyomtatás E-mail
SEGNER JÁNOS ANDRÁS

SEGNER JÁNOS ANDRÁS
természettudós

Pozsony, 1704. október 9.
Halle, 1777. október 5.
Mészkõ dombormû, 105 x 48 cm,
avatták 1978. május 19-én.

MIKUS SÁNDOR (1903–1982) alkotása

Segner nevét legtöbben a turbina õsének tekinthetõ „Segner-kerék”-rõl ismerik. Természettudós, matematikus, orvos, egyetemi tanár volt, aki iskoláit Pozsonyban, Gyõrben és Debrecenben végezte. Késõbb Jénában szerzett orvosi oklevelet, egy ideig Debrecenben praktizált, majd a jénai és a göttingeni egyetem magántanára lett. Tudományos munkássága kiterjedt a matematika, a fizika és a kémia területére is. Csillagászattal is foglalkozott, a meteorológia tudománya õt tekinti a matematikai meteorológia megalapítójának. Nevét a Holdon az egyik kráter õrzi.

Segner halálának 200. évfordulóján Debrecen rendelte meg Mikus Sándortól a dombormûvet. Két példányban készült, a másodpéldányt a szegedi Nemzeti Emlékcsarnokba szánták, hogy Segner emléke itt is meg legyen örökítve. A dombormû egy korabeli ábrázolás alapján készült, erõsen átértelmezve, stilizálva adja vissza a magyar származású tudós arcvonásait.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>