PDF Nyomtatás E-mail
POLLACK MIHÁLY

POLLACK MIHÁLY
építész

Bécs, 1773. augusztus 30.
Pest, 1855. január 5.
Bronz, életnagyságú portré,
elhelyezték 1930–1931 között.

RAFAEL MONTI (1818–1881) alkotása

A magyar klasszicista építészet kimagasló mestere, 19. századi építõmûvészetünk egyik meghatározó alakja. Az elsõ magyar építésztestület, a fõváros egységes szellemû fejlesztését biztosító Szépítõ Bizottmány (1808) egyik vezetõ tagja, majd elnöke. Fõ mûve a Magyar Nemzeti Múzeum (1837–1846), amely a világ negyedik eleve múzeumnak szánt épülete. Benne csúcsosodik ki Pollack magasfokú téralkotó mûvészete, amely a célszerûség határain belül egyesíti a monumentális ünnepélyességet, a részletek arányát és szépségét. A múzeum homlokzati timpanonjának díszítõ szobrait Rafael Monti, olasz származású szobrász készítette.

A portré a Nemzeti Múzeum Történelmi Arcképcsarnokából került Szegedre. Valószínûleg az 1800-as évek derekán készülhetett. Rafael Monti olasz származású, Münchenben mûködõ épületszobrász volt, Pollack és Ybl foglalkoztatta. Mivel munkakapcsolatban voltak, több jel mutat arra, hogy az építész modellt ült. Az 1930. évi XII. Építész Kongresszus támogatása és kezdeményezése nyomán került a Panteonba három másik építész-emlékkel együtt.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>