PDF Nyomtatás E-mail
FERENCZY ISTVÁN

FERENCZY ISTVÁN
szobrász

Rimaszombat, 1792. február 24.
Rimaszombat, 1856. július 4.
Pirogránit, 5/4-es életnagyságú félalak,
elhelyezték 1930. október 25-én.

STRÓBL ALAJOS (1856–1926) alkotása

A magyar klasszicista szobrászat és a 19. század elsõ felének legkiemelkedõbb magyar szobrásza. Tudatosan vállalta az önálló hazai szobrászat megteremtésének elszigetelt, heroikus küzdelmét. Mûhelyt nyitott, márványbányákat kutatott fel, bronzöntõ mûhelyt rendezett be, szobrászakadémia felállítását célzó tervével az országgyûléshez fordult. Olaszországban készült fiatalkori alkotásai a Csokonai és a Pásztorlányka mûvészi színvonalát itthon, megfelelõ kritikai légkör híján nem tudta meghaladni. Nagyszabású Mátyás-emlékmű terve nem valósult meg. Csalódottságában alkotásainak egy részét megsemmisítette. Hatására azonban felélénkült a magyar képzõmûvészeti érdeklõdés, s elindította útjára a legnagyobb magyar szobrászt, Izsó Miklóst.

Ferenczi portéja néhány másik emlékszoborhoz hasonlóan bronzhatásúra színezett pirogránitból készült. A félalakos ábrázolás megengedi a – karok gesztusával – a személyiség mélyebben rejtõzõ jellemvonásainak kifejezését is. Ferenczy vívódó, meghasonlott lényét jól jellemzi a türelmetlen tartásban öszszefont karok gesztusa, a dacosan oldalra vetett fejmozdulat és az indulatok tüzétõl szúróssá lett tekintet. Kezében mintázófát tart, a szobrászok szerszámát.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>