PDF Nyomtatás E-mail
IZSÓ MIKLÓS

IZSÓ MIKLÓS
szobrász

Izsófalva (Disznóshorváti), 1831. szeptember 9.
Budapest, 1875. május 29.
Ruszkicai márvány, 5/4-es életnagyságú félalak,
elhelyezték 1930. október 25-én.

STRÓBL ALAJOS (1856–1926) alkotása

A 19. századi képzõmûvészetünk tragikusan rövid életû alakja. Táncoló parasztokat, hajdúkat ábrázoló, a verbunkos tánc mozgáselemeit felhasználó terrakotta vázlataiban, tanulmányszobraiban friss, romantikus hevülettel és realisztikus, életszerû ábrázolásmóddal találkozunk. Zsánerfiguráiban megkísérelte visszaadni a mélabúnak és a szilajságnak azt a sajátos keverékét, azt a romantikus szabadságillúziót, amely századok óta benne élt a magyar zenében, táncban, népköltészetben. Emlékmû szobrászatunk úttörõ egyénisége, mûveinek értéke a korabeli európai plasztika mércéjével mérhetõ. Szeged elsõ köztéri szobrát, Dugonics András monumentális emlékmûvét õ alkotta.

A Stróbl-hagyaték egyik jelentõs darabja. Híven a realista szobrászat elveihez, Izsót munka közben, a szobrászi alkotómunka ihletett állapotában ábrázolja. Részletezõ, a test és különösen az arc, és a karok izmainak érzékletes ábrázolását mutató alkotás. Az emlékszobrok megszokott, hûvös tárgyilagosságával szemben életszerûséget fedezhetünk föl benne. Az elnagyoltabb formák éreztetik Izsó szobrászi, emberi magatartását. Kezében kalapácsot és kõfaragó vésõt tart. A kiváló mester által alkotott emlékszobor méltó megidézõje Izsó géniuszának és emberi habitusának.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>