PDF Nyomtatás E-mail
BÁTHORY ISTVÁN

BÁTHORY ISTVÁN
egyetem alapító

Somlyó, 1533. szeptember 27.
Grodnó, 1586. december 22.
Carrarai márvány,
másfélszeres életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 1931-ben.

HUSZÁR ADOLF (1843–1885) alkotása

Erdély fejedelme és Lengyelország királya egyetem alapítóként kapott emlékmûvet az emlékcsarnokban. Mátyás király nyomdokain haladva a központi hatalom megerõsítésén munkálkodott, lengyel királyként Lengyelország, a királyi Magyarország és Erdély államszövetségének létrehozására törekedett, de korai halála megakadályozta terve megvalósításában. Mûvelt államférfi volt, magyarul, latinul, németül és lengyelül is beszélt, mindehhez hozzájárult érces, szép orgánuma, választékos, mûvelt beszéde. Egyetemét 1581-ben alapította Kolozsvárott. Amikor 1919-ben a kolozsvári egyetemnek „költöznie kellett” alapítóhelyérõl, a magyar nemzetgyûlés 1921-ben Szegedet jelölte meg új székhelyéül.

Az akadémikus szobrászat mintaszerûen követett elveinek megfelelõen, a fejedelmet korhû öltözékben, zsinóros köpenyben, alatta díszruhában láthatjuk. A kortársak szerint a természet a lélek és a test legjelesebb tulajdonságaival ruházta fel a királyt, mintha az lett volna a szándéka, hogy az õ személyében mutassa meg az emberi tökélyt. Megjelenése tekintélyt sugárzott. Mindezen fejedelmi és emberi erények érzékeltetésére jól szolgált a szobrász vésõje nyomán mívesen megmunkált márvány nemes anyaga.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>