PDF Nyomtatás E-mail
ADY ENDRE

ADY ENDRE
költõ

Érmindszent, 1877. november 22.
Budapest, 1919. január 27.
Mészkõ portré, 5/4-es életnagyságú,
elhelyezték 1969. január 26-án.

MÉSZÁROS DEZSÕ (1923–2003) alkotása

A huszadik századi magyar költészet forradalmi megújítója, a legnagyobb magyar költõk egyike. Hazafi és forradalmár, példamutató magyar és európai. A magyar politikai újságírás egyik legnagyobb alakja. A mûveltségrõl, irodalomról írt cikkei a fejlõdést, a haladást sürgetik. Furcsa, merész szókapcsolataiban szinte újjáéled a legtisztább régi magyar nyelv. Témák szerinti verstípusai a látomásos tájversek, a létharcversek, istenes és magyarság versek hordozzák stílusának legjellemzõbb vonásait, amelyet a különös jelzõk gazdagsága, a költõ sajátos szimbólumrendszere jellemez. Az életszeretet, az élet teljességének igénye végig kíséri költészetét.

A portrét szegedi születésû szobrász, Mészáros Dezsõ alkotta, a rá jellemzõ elvontabb, puritán szobrászi stílusban. Ady arcvonásait inkább csak érzékelteti a szobor, amely a kubus formára vésett konzolon szinte absztrahált plasztikus jelként szerepel, Ady szellemi énjének megidézõjeként. A portré elhelyezésére Ady halálának félévszázados évfordulója teremtett alkalmat.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>