PDF Nyomtatás E-mail
I. FERENC JÓZSEF

I. FERENC JÓZSEF
osztrák császár és magyar király

Schönbrunn, 1830. augusztus 18.
Schönbrunn, 1916. november 21.
Bronz, életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 1931-ben,
újraavatták 2000. december 21-én.

ISMERETLEN SZOBRÁSZ alkotása

Az emlékcsarnokban szereplõ történelmi személyiségek elsõsorban a magyar múlt dicsõségesebb korszakaiból származnak. Királyok, fejedelmek és uralkodók csak akkor szerepelnek benne, ha mûvelõdéstörténeti jelentõségük indokolja. Két kivétel röviddel az avatás után is adódott: I. Ferenc József és Mária Terézia szobrának elhelyezésével.
I. Ferenc József szobrát elsõ alkalommal 1931-ben helyezték el a Nemzeti Emlékcsarnokban, vélhetõen hálából, a király szerepére gondolva, a város árvíz utáni újjáépítésében. Kodály Zoltán dombormûvének helyén volt látható 1946-ig.

A korabeli híradások szerint a budapesti Ganz-gyár Szegedre kiránduló munkásifjai törték össze, és dobálták darabjait a Tiszába, vélhetõen szervezett akció keretében. Az államalapítás millenniuma alkalmat adott arra, hogy a második világháborút követõ idõkben megcsonkított szoborállomány egyes darabjai újra visszakerüljenek a Dóm térre. A Móra Ferenc Múzeumban õrzött, valószínûleg bécsi mester által készített Ferenc József-portré fölhasználásával bronz másolat került a helyébe. A rekonstrukció Bánvölgyi László szobrász restaurátor közremûködésével készült.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>