PDF Nyomtatás E-mail
VERANCSICS ANTAL

VERANCSICS ANTAL
történetíró, bíboros, esztergomi érsek

Setenico, 1504. május 29.
Eperjes, 1573. június 15.
Márvány, másfélszeres életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 1932-ben.

ARADI ZSIGMOND (1839–1899) alkotása

Eredeti nevén Antun Vrančič történetíró, dalmáciai család fia. 16. századi történelmünk legjelentõsebb adatgyûjtõje. Diplomataként és fõpapként lehetõsége nyílt, hogy szinte valamennyi jelentõs kortársától adatokat gyûjtsön a Mátyás utáni Magyarország életérõl, történeti eseményeirõl. A török uralom alatti területek életével is megismerkedett. Fennmaradt anyaggyûjtési eredményei miatt egyik legfontosabb 16. századi történeti forrásunk. Széles körû levelezésében a kor európai szellemi életének értékes dokumentumai maradtak fenn. Több nemzetvallja fiának, az olaszok és horvátok mellett mi, magyarok is.

A szobor alkotója Aradi Zsigmond a 19. század elismert portrészobrásza volt. Stílusát, felfogását itáliai hatások alakították, szobrászi mûködése nagyobbrészt Velencéhez kötõdött. A portré keletkezésének idõpontja nem ismert, de valószínûleg a 19. század utolsó harmadában készülhetett. Közgyûjteménybõl került a szoborportré Dóm térre, a szoborcsarnok létesítésekor. Jellegzetes akadémikus felfogásban készült portré, aprólékos kidolgozottság, részletgazdagság jellemzi.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>