PDF Nyomtatás E-mail
BERZSENYI DÁNIEL

BERZSENYI DÁNIEL
költõ

Egyházashetye, 1776. május 7.
Nikla, 1836. február 24.
Pirogránit, életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 1931-ben.

CZÉLKUTI ZÜLLICH RUDOLF (1813–1890) alkotása

A felvilágosodás és a romantika közötti korszak nagy lírikusa, a klasszikus verselés és az ódaköltészet kiemelkedõ mestere. Legjobb mûveiben a századforduló nemességének ellentmondásos érzésvilágát, hazafias felbuzdulásait és cselekvésképtelenségét örökítette meg. Legmaradandóbbak a helytállás erkölcsi kötelességét megfogalmazó, lírájának mûvészi tetõpontját képviselõ nagy hazafias ódái, valamint az idõvel, az elmúlással szembesítõ elégiái. Kazinczy hatására ismerkedett meg a felvilágosodás eszméivel. Nagy erejû szuggesztív költõi nyelve és stílusa révén is a magyar romantikus líra legfontosabb elõkészítõje volt.

A szobor alkotója, Czélkuti Züllich Rudolf, klasszicista felfogásban alkotó szobrász volt. Stróblhoz hasonlóan 1857-ben fogott hozzá saját nemzeti arcképcsarnoka megteremtéséhez, Vörösmarty és Széchenyi portréját ekkor mutatta be. Berzsenyi portréja ebben a sorozatban készülhetett. Rerrich Béla feltehetõen valamelyik közgyûjteményben lévõ szobor alapján készíttette el pirogránitból. A szoborportré jellegzetesen 19. századi szellemiségû alkotás, a vonzó külsejû, nemes arcélû költõt zsinóros mentében, úti köpenyben ábrázolja.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>