PDF Nyomtatás E-mail
HERMAN OTTÓ és LÓCZY LAJOS

HERMAN OTTÓ természettudós,
néprajzkutató, polihisztor

Breznóbánya, 1835. június 26.
Budapest, 1914. december 27.
LÓCZY LAJOS geológus,
egyetemi tanár, földrajztudós

Pozsony, 1849. november. 4.,
Balatonfüred, 1920. május 13.,
Mészkõ dombormû, 118 x 154 cm,
elhelyezték 1930. okt. 25-én.
SZÉKELY KÁROLY (1880–1941) alkotása

Herman Ottó a biológiában alkotott maradandót, madártani kutatásai alapvetõ jelentõségûek. Nevéhez fûzõdik a Magyar Ornitológiai Központ létrehozása (1893). Õ kezdte meg hazánkban az õsemberkutatást, és mutatta ki elõször az õsember nyomait a Kárpát-medencében. Néprajzi, zoológiai, õstörténeti mûvei, természetleírásai egyúttal gondos tudománynépszerûsítõ munkák is.
Lóczy Lajos fiatal tudósként a közép-ázsiai sivatagok eredetére és a hátsó-indiai hegyláncok geológiai felépítésére tett nemzetközileg is figyelemre méltó megfigyeléseket. Hazatérve Magyarország geológiai viszonyainak felmérésében végzett a Kárpát-medence földtani megismerésében máig irányadó munkát.

A kettõs dombormû boltíves keretezésû fülkéiben a szentek ábrázolásához hasonlatos megjelenésben láthatjuk a tudós férfiakat. Kezükben tartják munkálkodásuk attribútumait: Herman Ottót, az ornitológust madárral és jegyzeteit, feljegyzéseit tartalmazó kapcsos könyvvel, míg Lóczy Lajost, a geológust fejtõkalapáccsal és õskori kövülettel ábrázolta a mûvész.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>