PDF Nyomtatás E-mail
RADNÓTI MIKLÓS

RADNÓTI MIKLÓS
költõ, mûfordító

Budapest, 1909. május 5.
Abda, 1944. november 6. 10. között
Vörösrézlemez, mészkõ, a portré 40 x30 cm,
elhelyezték 1948. május 1-jén.

BECK ANDRÁS (1911–1985) alkotása

A modern magyar líra egyik legkiemelkedõbb alkotója. A fasizmus, a munkatáborok világában kiszolgáltatott, végsõkig hajszolt, de sorsával mindvégig józanul szembenézõ ember érzéseinek, gondolatainak megörökítésével természetes folytatója József Attila költészetének. Részt vett a Szegedi Fiatalok Mûvészeti Kollégiumában, az egyetemi ifjúság haladó szellemû mozgalmában. A fasizmus éveiben vált világirodalmi színvonalon is kiemelkedõ költõvé. Utolsó verseiben megdöbbentõ erõvel ábrázolja a halálveszedelemben élõ, végsõkig hajszolt ember sorsát. A halál küszöbén írt verseit az abdai tömegsírban találták meg.

A Nemzeti Emlékcsarnok a háborút követõ években történt szoborelhelyezéseivel egyre inkább a város szellemi életének emlékhelyévé vált. A megörökített személyiségek nyilvánvaló kötõdéseik révén Szeged irodalmi, kulturális életét reprezentálták, ugyanakkor nemzeti kultúránkat maradandó értékekkel gyarapító alkotók is voltak egyúttal. Beck András fõként szimbolikus-expresszionista bronz kisplasztikákat, kitûnõ karakterérzékkel megformált portrékat és expresszív megformálású plaketteket, érméket készített. Radnóti portréja ezek sorába illeszkedik.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>