PDF Nyomtatás E-mail
LŐW IMMÁNUEL

LÕW IMMÁNUEL fõrabbi,
orientalista, mûvelõdéstörténeti író

Szeged, 1854. január 20.
Budapest, 1944. július 19.
Bronz mellszobor, másfélszeres életnagyságú,
elhelyezték 2004. január 20-án.

LAPIS ANDRÁS (1942–) alkotása

Sokoldalú tudós fõrabbi, nyelvész, botanikus és közéleti személyiség volt. 1878-ban választotta fõrabbijává a szegedi zsidó hitközség. Harcolt a szegedi zenepalota megépítéséért, megálmodta és megalapította Szegeden Közép-Európa legszebb zsinagógáját. Sémi filológiai dolgozataival, hitszónoklataival és botanikai tudományos munkásságával nemzetközi elismerést szerzett. Magyarra fordította az Énekek énekét. Õ volt az elsõ szegedi gyorsíró. Löw Immánuelt tudós munkássága méltóvá tette arra, hogy emlékét a szoborcsarnokban portré õrizze. A fasiszták 90 éves kora ellenére deportálták.

Lõw Immánuel születésének 150. évfordulója adott alkalmat a város jeles szülötte emlékmûvének elhelyezésére. A portré mély humánummal jellemzett személyiségként ábrázolja az idõs fõrabbit, szemüvegben, kipával, a zsidó identitás jelvényével fején. Az emlékmû talapzata is bronzból készült, ábrázolata jelentéssel bír: elõl a hengeres formák tóra tekercseket jelképeznek.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>