PDF Nyomtatás E-mail
BRASSAI SÁMUEL

BRASSAI SÁMUEL
egyetemi tanár, polihisztor

Torockó, 1800. június 15.
Kolozsvár, 1897. június 24.
Márvány dombormû, 120 x 120 cm,
elhelyezték 1930. október 25-én.

ISTÓK JÁNOS (1873–1972) alkotása

Az utolsó erdélyi polihisztor, a kolozsvári egyetem tanára, elsõ prorektora. Azonos szinten foglalkozott a természettudományok csaknem minden ágával, ezen kívül földrajzzal, történelemmel, statisztikával, közgazdaságtannal, a zeneelmélet, filozófia, esztétika, mûkritika és az irodalomtörténet, a nyelvtudomány kérdéseivel. Sokat tett a tudományok, a mûvészetek és az irodalom népszerûsítéséért, a legújabb tudományos eredmények hazai megismertetéséért. Rövid ideig Pesten élt. Számos nyelvet beszélt és értett. Az Erdélyi Múzeum igazgatója s 13 éven át évkönyveinek szerkesztõje. Sírja a kolozsvári Házsongárdi temetõben található.

A jeles erdélyi tudós dús szakállal ábrázolt, tekintélyt sugárzó arcmását építészeti keretezésû fülkébe faragta a szobrász. Ódon hangulatot, történelmi távlatot nyert ezáltal a dombormû. A két fölsõ sarokban látható babérkoszorú a 19. század neves polihisztora szellemi teljesítményének elismerését jelzi. Érdekesség, hogy a magas kort megélt Brassai Sámuel képmását a hozzá hasonlóan hosszú életû Istók János alkotta meg a nemzeti emlékcsarnok számára. Istók a két világháború közötti idõszak egyik legtöbbet foglalkoztatott köztéri szobrásza volt, több míves márvány síremléket is készített. Mûveiben realisztikus, naturalista elemek keveredtek az akadémikus vonásokkal.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>