PDF Nyomtatás E-mail
gróf BATTHYÁNY LAJOS

Gróf BATTHYÁNY LAJOS
az elsõ felelõs magyar miniszterelnök

Pozsony, 1807. február 14.
Pest, 1849. október 6.
Márvány, bazalt, 5/4-es életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 2007. október 6-án.

KALMÁR MÁRTON (1947–) alkotása

Szeged városa az elsõ felelõs magyar kormány miniszterelnök bicentenáriumán állított emléket a Nemzeti Emlékcsarnokban. 1830-tól vállalt politikai szerepet, néhány évvel késõbb már a fõrendi ellenzék egyik vezetõ alakja. Az 1848. március 15-i vértelen forradalmat követõen a felelõs magyar kormány miniszterelnöke. Batthyány nevéhez fûzõdik a nemzetõrség megszervezése, és az elsõ tíz honvédzászlóalj felállítása.
Az idegen segítséggel levert szabadságharcot véres megtorlás követte, a császár szabad kezet adott a kegyetlenségével már korábban kétes hírnevet szerzett Haynau táborszernagynak, aki Aradon kivégeztette a magyar hadsereg 13 tábornokát, és Pesten agyonlövette Batthyány Lajos grófot.

A Batthyány-emlékmûvet bízvást sorolhatjuk az emlékcsarnok formabontó szoborkompozícióinak sorába. Rerrich Béla, a Dóm tér építészének elgondolását követi a szobrászi megoldásában újszerû, a kifejezni kívánt tartalmakat autentikus plasztikai megoldásokkal közvetítõ mellszobor. Árnyalt jellemrajzzal formált, hiteles ábrázolású portré. Batthyány alakja erkölcsöt, keménységet, lelki tartást sugároz, méltósággal idézi föl a mártír miniszterelnök emlékét.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>