PDF Nyomtatás E-mail
MIKES KELEMEN

MIKES KELEMEN
író

Zágon, 1690. augusztus
Rodostó, 1761. október 2.
Bronz dombormû, 150 x 110 cm,
elhelyezték 1930. október 25-én.

BERÁN LAJOS (1882–1943) alkotása

Rákóczi fejedelem apródja, kamarása, a szabadságharc bukása után (1711) külföldi számûzetésében hûséges kísérõje. Vele volt Lengyelországban, együtt tették meg a tengeri utat Franciaországba, majd 1717-ben III. Ahmed szultán meghívására Törökországba utaztak. Ettõl fogva a szultán birodalmában, Rodostóban várták az európai események alakulásától, a török háborútól, a francia szövetségtõl, hogy mint szabadítók visszatérhessenek a hazájukba. Fõ mûve az 1717 és 1758 között keletkezett Törökországi levelek, a Rákóczi-emigráció belsõ életének dokumentuma. A leveleket képzelt nagynénjének írta, így a vallomásszerû, mesterkéletlen, természetes nyelvhasználatra, a jellemábrázolás közvetlen intimitására nyílt alkalma.

A szoborcsarnok látványát gazdagító, szépen komponált és mívesen formált dombormû. Olyan szobrászati alkotás, amelyet a díszítõ lelemény mellett az ábrázolt személy korát minél hívebben megidézõ szándék formált. A barokk kor leveles díszítményeivel ékített keretet felül várfalat idézõ minta szegélyezi. Ezek között tondó formába komponálva jelenik meg Mikes Kelemen páncélos mellképe, dús hajkoronától övezett, nemes arcéle. Plakettszerû, stilizáltan formált szobrászati alkotás, amely történelmi hangulatot áraszt.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>