PDF Nyomtatás E-mail
RÉVAI MIKLÓS

RÉVAI MIKLÓS
nyelvtudós, író

Nagyszentmiklós, 1749. február 24.
Pest, 1807. április 1.
Mészkõ dombormû, 154 x 96 cm,
elhelyezték 1930. október 25-én.

TÓTH ISTVÁN (1861–1934) alkotása

A felvilágosodás és reformkor nyelvteremtõ szándékának és nyelvújítási harcainak tudományos megalapozója. A magyar nyelvhelyesség ismérveit és mai helyesírásunkat szabályozó alapelveit elsõként dolgozta ki tudományos alapossággal. Kutatási módszerében nemzetközi viszonylatban is elõször alkalmazta a történeti, szóelemzõ módszert a nyelvi jelenségek magyarázatára. Nyelvtudományi munkáival, régi magyar irodalmi emlékek összegyûjtésével és kiadásával felbecsülhetetlen szolgálatot tett a 19. században föllendülõ irodalmunknak. Nevéhez fûzõdik a rímes idõmértékes verselés meghonosítása. A Magyar Tudományos Akadémia megalakulásakor Révai nyelvtudományi rendszerét fogadta el.

A Révait ábrázoló dombormû barokkos díszítményû szegélye a korra utal. A tudóst egyetemi professzori öltözetben látjuk, kezében könyvet tart, nyelvészi munkálkodásának jelvényét. A Dóm szobrainak többségét megalkotó Tóth István híven követte Rerrich elképzelését a dombormû korhû megalkotásában. A téren, a székesegyház fõhomlokzatát díszítõ szobrok is az õ mûvei.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>