PDF Nyomtatás E-mail
KATONA ISTVÁN

KATONA ISTVÁN
történetíró

Bolyk, 1732. december 13.
Kalocsa, 1811. augusztus 17.
Bronz, másfélszeres életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 1930. október 25-én.

MEDGYESSY FERENC (1881–1958) alkotása

Történelmi önismeretünk megalapozásával a reformkorszak és szinte az egész 19. század nemzeti tudatának egyik legjelentõsebb formálója. Jezsuita szerzetes volt, aki Esztergomban, majd Kalocsán élt. Fõ mûve: a latin nyelvû Historia Critica Regum Hungariae (1779–1817) elsõ történeti szintézisünk, amely az addig ismert történeti anyagon alapulva a szerzõ koráig tárgyalja Magyarország történetét. A 42 kötetes monumentális alkotás tulajdonképpen kritikai jegyzetekkel ellátott forrásgyûjtemény. Ez az elsõ mû, mely összefüggõen az egész történelmi anyag bevonásával és földolgozásával 1810-ig tárgyalja a magyar nemzet történetét. A mai történészek számára fõleg rendkívüli anyaggazdagsága miatt nélkülözhetetlen. Forráskritikai módszerével a magyar történelemtudomány egyik alapvetõjének tekintjük.

Szembenézetben ábrázolva láthatjuk Katona Istvánt, mellén kereszt függ. A szobrot boltíves fülkében helyezte el az alkotó. Bár nem tartozik Medgyessy legjobb mûvei közé, de ezen a rutinfeladatként megoldott portrén is jól érzékelhetõ a mester tömör, lényegre törõ plasztikai formálása.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>