PDF Nyomtatás E-mail
IV. BÉLA VÁROSI RANGRA EMELI SZEGEDET

IV. BÉLA
VÁROSI RANGRA EMELI SZEGEDET

Bronz dombormû, 220 cm x 220 cm,
elhelyezték 1932 körül.

SZENTGYÖRGYI ISTVÁN (1881–1938) alkotása

Történetírásunk „a második államalapító” jelzõvel ruházta fel. IV. Béla uralkodói nagysága a tatárjárásoktól elszenvedett vereség (1241) utáni országépítés idején mutatkozott meg igazán. Várakat épített, kiváltságok adományozásával is segítette a városok fejlõdését. Megerõsítette a tatárok elpusztította szegedi várat, amely királyi kiváltságai és adományai folytán a Dél-Alföld központjává vált. 1247. évi birtokadományát értelmezték – tévesen – az ábrázolt szabad királyi városi rangra emelésnek. Valójában II. Ulászló 1488-ban kiadott, privilégiumot adó oklevele utal a városnak adott korábbi kiváltságokra.

Ez a dombormû a szoborcsarnok reprezentatív alkotásainak sorába tartozik. A nevezetes események egyikét, a városalapítást örökíti meg. A szobrász az általa képviselt neoklasszicizmus szellemében világos, áttekinthetõ kompozícióban mutatja a legendás eseményt. Középen, emelvényen elhelyezett trónuson ül IV. Béla, mellette testõreit látjuk feszes tartásban. Balról a város követei éppen átveszik az okiratot. Jobbról a papság és a katonai hatalom képviselõi elõtt térdelõ alakot látunk, aki kardot vesz át annak jeleként, hogy Szeged támogatni fogja a királyi hatalom megszilárdítását.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>