PDF Nyomtatás E-mail
ERDEI FERENC

ERDEI FERENC
szociológus

Makó, 1910. december 24.
Budapest, 1971. május 11.
Bronz dombormû, 43 x 50 cm,
mészkõ, 130 x 70 cm,
elhelyezték 1988. december 23-án.

SZATHMÁRY GYÖNGYI (1940–) alkotása

A falukutató mozgalom vezetõ egyénisége, a szociográfia egyik elsõ mûvelõje. Munkásságában egybefonódott a szociológus kutató munkája az írói és a politikusi tevékenységgel. Szociológiai tanulmányai a magyar valóságot tárták föl. Egyik legjelentõsebb mûve a Csongrád megyét bemutató Város és vidéke. Életmû értékû tudományos munkássággal a háta mögött 35 éves korában parasztpolitikusként politikai pályára lépett. A háború után aktívan részt vett az ország újjászervezésében, a háború utáni élet megindításában. Kiemelkedõ szerepet játszott a földreformtörvény és a földmûvesek földhöz juttatásáról szóló rendelet kidolgozásában. Közgazdasági és tudományszervezõi munkássága is jelentõs.

Ez az emlékmû a Szegedhez és a tágabb térséghez szorosabban kötõdõ tudós személyiségek egyikének állít emléket. Szathmáry Gyöngyi dombormûve 1986-ban készült, eredeti példánya Makón van. Erdei Ferenc karakteres arcvonásai dinamikus plasztikai formák együttesébõl bontakoznak ki, talán a különös életpálya hullámhegyeit és hullámvölgyeit is érzékeltetve.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>