PDF Nyomtatás E-mail
DERKOVITS GYULA

DERKOVITS GYULA
festõ

Szombathely, 1894. április 13.
Budapest, 1934. június 18.
Bronz, másfélszeres életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 1969. december 21-én.

MIKUS SÁNDOR (1903–1982) alkotása

A 20. század magyar festészetének egyik legjelentõsebb alakja. Mûvészete az expresszionizmus nagy áramlatába kapcsolódott, de élete utolsó éveiben teljesen egyéni formanyelvet teremtett magának, a szigorú képszerkesztés, a lírai színvilág és az ihletett emberábrázolás remek ötvözetét. Életét és mûvészetét a munkásosztályhoz, az elesettekhez tartozás határozta meg. Maga is a kizsákmányoltak, a munkanélküliek és az üldözöttek életét élte. A halvány rózsaszín vagy kékes tónusú, ezüstös, lírai színvilágot és az elnyomottak életének drámaiságát ötvözõ mûveivel a korabeli magyar valóság mûvészi ábrázolását adja. Korai halála után sokáig nem ismerték el mûvészetét a hivatalos körök.

A hatvanas évek derekán a szegedi városi tanács programot dolgozott ki az emlékcsarnok szoborgyûjteményének kiegészítésére és továbbfejlesztésére. Ennek keretében került sor a szocialista elkötelezettségû mûvészet reprezentánsának tartott Derkovits Gyula festõ emlékszobrának felállítására. A korszak jelentõs szobrászait kérték fel az emlékek megalkotására, amelyek egy része egymás közelében látható. Mikus Sándor Derkovits–portréjának sallangmentes ábrázolása jó példa a hatvanas évek köztéri szobrászatának jellegzetesen puritán kivitelû, akkoriban divatosnak számító stílusirányzatára.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>