PDF Nyomtatás E-mail
BÁLINT SÁNDOR

BÁLINT SÁNDOR
néprajztudós

Szeged, 1904. augusztus 1.
Budapest, 1980. május 10.
Bronz, másfélszeres életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 1993. május 21-én.

SZATHMÁRY GYÖNGYI (1940–) alkotása

A 20. századi magyar néprajz és folklorisztika egyik legnagyobb alakja, a római katolikus szakrális néprajz kutatója, mûvészettörténész, „a legszögedibb szögedi”. Elsõsorban Szeged történelmével és néprajzával foglalkozott. A magyar vallásos népéletet, az európai egyház- és mûvelõdéstörténettel összefüggésben szemlélte és vizsgálta. Szerteágazó munkásságának legfontosabb területe, a népi vallásosság szóbeli és tárgyi emlékeinek kutatása, gyûjtése volt. A fõiskolai, majd az egyetemi katedrán pedagógus és néprajzos nemzedékeket tanított a szülõföld szeretetére. Kincseket hagyott örökül: egy emberélet – ahogy õ mondta: „...iparkodását, a példás  városszeretetét és a példa nélküli szerénységet, a gazdagító munka tiszteletét, és az illanó idõ megbecsülését”.

Régi adósságát törlesztette szülõvárosa az emlékmûvel. Mellszobra 1989-tõl 1993-ig Tápén, az általános iskolában volt elhelyezve. A városi közgyűlés elhatározásából innen került bronzba öntve méltó helyére, az emlékcsarnokba. Szeretett városa, Szeged tiszteletadásának tekinthetõ ez a szobor, sokáig méltatlanul mellõzött nagy szülötte emlékezetére.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>