PDF Nyomtatás E-mail
KODÁLY ZOLTÁN

KODÁLY ZOLTÁN zeneszerzõ,
népzenekutató, zenepedagógus

Kecskemét, 1882. december 16.
Budapest, 1967. március 6.
Bronz dombormû, 114 x 74 cm,
elhelyezték 1970. július 18-án.

VÍGH TAMÁS (1926–) alkotása

Zeneszerzõi, népzenekutatói és pedagógiai munkássága egyetemes zenetörténeti jelentõségû, a 20. század egyik legnagyobb magyar zenei egyénisége. Bartókkal együtt a magyar népzenére támaszkodva alakította ki egyéni magyar stílusát. Életmûve a zenemûvészetnek jóformán minden ágára kiterjed, kórusmûvészete a 20. századi zenemûvészetben korszakos jelentõségû. Kidolgozta világhírû, a népzenén alapuló zeneoktatási rendszerét. Mint tudós módszeresen gyûjtötte, feldolgozta és rendszerezte a magyar népdalokat és a népi zenekultúra egyéb elemeit, tudományos tevékenységével az összehasonlító népzenetudomány nemzetközileg elismert, úttörõ jelentõségû képviselõje lett. Mûveiben a klasszikus tisztaság és pontos arányérzék uralkodik.

Vígh Tamás domborműve merészen szakít a szoborcsarnokra jellemzõ akadémikus, romantikus emlékmûformálással és portrészobrászattal. A vibráló felületû dombormû minden pátosztól és portréábrázolási konvenciótól megszabadulva idézi föl Kodály arcmását. Expresszív lobogású alkotás, amely híven érzékelteti a nagy zeneköltõ szellemiségét.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>