PDF Nyomtatás E-mail
FESZL FRIGYES

FESZL FRIGYES
építész

Pest, 1821. február 20.
Budapest, 1884. július 25.
Mészkõ dombormû, 176 x 102 cm,
elhelyezték 1931-ben.

OHMANN BÉLA (1890 –1968) alkotása

A magyar és az európai romantikus építészet egyik legeredetibb egyénisége. Fõ mûve a Pesti Vigadó volt, melyen stílusának sajátosságai, a nemzeti építészeti stílus megteremtésének igénye és kvalitása egyaránt megmutatkozik. Munkássága utolsó szakaszában a népi építészet formai kultúrájával foglalkozott, s ezzel elõfutára lett a népi formakincsre alapuló építészeti áramlatnak. Célja önálló magyar nemzeti építészeti stílus létrehozása volt, s bár kísérlete eredménytelen maradt, szándékával építõmûvészetünk számos mesterét ösztönözte.

A  dombormû az 1930. évi XII. Építész Kongresszus kezdeményezésére és adományaként került az árkádok alá. Ohmann Bélát kérték föl az emlékdombormû megalkotására. Az avatáskor elhelyezett látványos mûveivel már bizonyította, hogy mesterien tudta kezelni és szándékainak alárendelni az épületszobrászat megoldási lehetõségeit. Ohmann olyan díszítménybe helyezte Feszl Frigyes idealizált portréját, amely keleties ornamentikájával az építész szárnyaló fantáziáját, romantikus építészeti ízlését is felidézi. Ez a dombormû híven szolgálja Rerrich Béla, a tér tervezõje elgondolásait, amellyel az építészeti és szobrászati eszközökkel, mesterségesen elõidézett történelmi hangulatot szándékozta megteremteni.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>