PDF Nyomtatás E-mail
PÁZMÁNY PÉTER

PÁZMÁNY PÉTER
esztergomi érsek, bíboros

Nagyvárad, 1570. október 4.
Pozsony, 1637. március 19.
Mészkõ szobor, másfélszeres életnagyságú,
elhelyezték 1930. október 25-én.

VASS VIKTOR (1873–1955) alkotása

A magyarországi ellenreformáció vezéralakja, esztergomi érsek, majd bíboros. Fõpapként, a reformációtól meggyengített hazai katolikus egyházat, 1635-ben Nagyszombaton megalapított egyetemével pedig a magyar katolikus kultúrát teremtette újjá. Az irodalmi barokk stílus egyik legnagyobb hazai képviselõje. Írói munkásságát elsõsorban gyakorlati célok irányították. A katolikus egyházi irodalomnak szinte minden mûfajában fontosat alkotott. Fõ mûve az Isteni igazságra vezérlõ kalauz (1613). Benne nemcsak a hazai hitviták anyagát összegzi, hanem a kor tudományos igényû magyar nyelvû teológiai enciklopédiáját is megalkotta és sok világi ismeretet is felhalmozott. Mûvészi stílusa a magyar nyelv fejlõdésének egyik csúcsa.

A szobor Pázmány Pétert fõpapi díszruhában ábrázolja. Bal kezében eredetileg kettõs kereszttel díszített, hosszú fõpapi pásztorbotot tartott, amelyet vélhetõen az ötvenes években eltávolítottak. Leíró részletezésû, akadémikus felfogásban készült emlékszobor. A talapzaton elöl a felirat szövegének fordítása: Legfõbb tisztelendõsége Pázmány Péter, Magyarország Cicerója (vagyis legkiválóbb szónoka).

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>