PDF Nyomtatás E-mail
JÓKAI MÓR

JÓKAI MÓR
író

Komárom, 1825. február 18.
Budapest, 1904. május 5.
Bronz, kétszeres életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 1930. október 25-én.

STRÓBL ALAJOS (1856–1926) alkotása

A nemzeti romantikus irodalom nagy alakja a magyar romantikus próza legkiemelkedõbb képviselõje. Páratlan mesemondó készsége, szemléletes tájleírásai, jellemábrázoló tehetsége, nyelvi gazdagsága, magyaros mondatfûzése, kitûnõ zsánerfiguráinak nagy száma, népi eredetû humora folytán a legnépszerûbb író. Valószínûleg õ az elsõ magyar író, aki a stílusok és stílushatások vegyítését jellemzésre, leírásra és hangulatkeltésre egyaránt használni tudta. A kiegyezést követõ évtizedben gyors egymásutánban írta legjobb regényeit, emellett az ország egyik legnépszerûbb publicistája lett. Mûveit számos idegen nyelvre lefordították, mintegy kétszáz kötetes életmûvet hagyott hátra. A nemzeti hõsök egész sorát teremtette meg, mellyel részint a korszak társadalmi-politikai küzdelmeit támogatta, részint illúzióit táplálta.

A Stróbl-hagyatékból származó portré bronzból készült, s szintén az emlékcsarnok törzsanyagába tartozik. Töredékesen maradt ránk: a mellkép jobb válla hiányzik. Rerrich az alkotó iránti tiszteletbõl nem egészíttette ki a mûvet, hanem kissé jobbra fordítva fülkébe rakatta, így is teljes értékû, remekmívû portré, amely a 19. századi jellegzetes romantikus ihletettségét tükrözõ szoboremlék.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>