Nyomtatás
DEÁK FERENC

DEÁK FERENC
politikus, jogtudós

Söjtör, 1803. október 17.
Budapest, 1876. január 28.
Bronz, másfélszeres életnagyságú
mellszobor, elhelyezték 1931-ben.

STRÓBL ALAJOS (1856–1926) alkotása

A 19. századi magyar államélet és jogtudomány egyik meghatározó alakja. A korszak két legjelentõsebb hazai történelmi eseményének vezéregyénisége. A reformkori országgyûléseken való szereplésével, törvénytervezetével egyik elõkészítõje a polgári forradalomnak és szabadságharcnak. Az 1848-i elsõ független magyar kormány igazságügyi minisztere. A szabadságharc bukása utáni passzív ellenállási politika és az Ausztriával való kapcsolatainkat államjogilag rendezõ 1867. évi XII. tc. elméleti és gyakorlati kimunkálásának vezetõje. Ekkor kapta „a haza bölcse" jelzõt.

Stróbl Alajos kora hírességeinek páratlanul gazdag arcképsorozatát készítette el, közel háromszáz portrét, mellszobrot alkotott. Korrajzként is érdekesek ezek a szoboremlékek, amelyek a 19. századvég lelkesült hõskultuszának jellegzetes követei. Meglehetõsen kötött szakmai megoldások között született mûvek, „széria” tartozékuk az esztergált talapzat. Deák Ferenc portréja méltóságot, nyugalmat, bölcs elmét mutat, méltó emléke a jeles államférfinak, jogtudósnak.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>