Nyomtatás
VEDRES ISTVÁN

VEDRES ISTVÁN
mérnök

Szeged, 1765. szeptember 22.
Szeged, 1830. november 4.
Bronz, 5/4-es életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 1965. szeptember 22-én.

SCHAÁR ERZSÉBET (1908–1975) alkotása

Több mint négy évtizeden át Szeged város mérnöke volt, aki tevékenységével és törekvéseit népszerûsítõ írásaival a reformkor egyik mûszaki és társadalmi elõkészítõje volt, például mintagazdaságot szervezett. Korszerû vízgazdálkodási elvei (víztárolók létesítése tógazdálkodás, öntözéses gazdálkodás, lecsapolás, árvízi védekezés) Széchenyire közvetlenül hatottak. A magyar nyelvû, gazdasági mûszaki irodalom egyik megteremtõje. Közgazdasági írásaiban a reformkor gazdaságpolitikai elképzeléseinek elõfutára. Korának egyik legkiválóbb építésze. Tervei szerint épült 1799 és 1805 között az elsõ szegedi városháza.

Szeged városa nagy szülöttének 200. évfordulója alkalmából helyezte el az emlékszobrot. Ezen a helyen volt eredetileg Mária Terézia emlékmûve, a konzol ugyanaz. A szoborcsarnok egyik legjobb portrészobra, amelyet szobrászi értékei emelnek a többi emlékszobor fölé. Eleven plasztikájú, ihletett alkotás, amely expresszív erõvel mutatja meg a mérnökember jellemének legszembetûnõbb vonását, a tartásából sugárzó fegyelmezettségét, szigorát, de sejtetni engedi alkotó elméje lobogását is.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>