Nyomtatás
BETHLEN GÁBOR

BETHLEN GÁBOR
fõiskola alapító

Marosillye, 1580 (?)
Gyulafehérvár, 1629. november 15.
Carrarai márvány,
másfélszeres életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 1931-ben.

JULIER FERENC (1840–?) alkotása

A 17. századi magyar történelem egyik legnagyobb alakja, Erdély fejedelme (1613–1629), aki középnemesi családból katonai és diplomáciai tehetségével emelkedett a fejedelmi székbe. A harmincéves háborúba bekapcsolódva az ország egyesítéséért széles Habsburg-ellenes koalícióért harcolt, célja kezdettõl fogva a Magyar Királyság egységének helyreállítása volt. Erdély polgári fejlõdését betelepítésekkel mozdította elõ. A megszûnt kolozsvári egyetemnek pótlására 1622-ben Gyulafehérvárott fõiskolát alapított, és támogatta a magyar diákok tanulását a külföldi protestáns egyetemeken. Gyulafehérvári udvarát politikai és mûvelõdési központtá fejlesztette.

Julier Ferenc eredetileg a Nemzeti Múzeum panteonja számára faragta márványba a fejedelem arcmását, innen került a szegedi szoborcsarnokba. A bécsi akadémián tanult, mûve szinte iskolapéldája az akadémista szobrászat tárgyilagos kifejezésmódjának és bravúros faragótechnikájának. Ezen a portrén megmutatkozik, milyen részletfinomságok érzékeltetésére alkalmas a carrarai márvány. A szobrász szinte az ötvösmûvészet aprólékosságát fölülmúlva bontotta ki a részleteket.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>