Nyomtatás
PÉTERFY JENŐ

PÉTERFY JENÕ
irodalomtörténész, esztéta

Buda, 1850. július 8.
Károlyváros, 1899. november 5.
Mészkõ dombormû 118 x 100 cm,
elhelyezték 1942 augusztusában

KEVICZKY HUGÓ (1879–1944?) alkotása

A magyar elméleti és kritikai próza egyik legkiválóbb képviselõje. Drámabírálónak, esszéírónak, kritikusnak egyaránt kiváló. Életmûve a magyar esztétikai gondolkodás, az értekezõ stílus történetének fontos szakaszát testesíti meg. Esszéit irónia és humor, képekben gazdag látomásos stílus, tömör nyelvi forma jellemzi. A mûvek koncepcióját, formáját az alkotás folyamatában nyomon követõ módszere, az elemzés közben kifejtett irodalomelméleti gondolatai, megfogalmazásának pontossága, nyelvi ereje írásait a magyar esszéirodalom csúcsaira emelik. Kortársairól – Eötvösrõl, Jókairól, Keményrõl, stb. – tett megállapításai máig érvényesek.

A Nemzeti Emlékcsarnok fejlesztésének elsõ periódusát lezáró emlék, ez került utolsónak helyére a Horthy-korszakban. Keviczky Hugó elsõsorban világháborús hõsi emlékmûvek alkotójaként volt ismert. Éremkészítéssel is foglalkozott, a dombormû kompozíciója, a profilban ábrázolt portré jellemzõen ilyen felfogást képvisel.
 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>