Nyomtatás
BESSENYEI GYÖRGY

BESSENYEI GYÖRGY
író

Bercel, 1747 (?)
Pusztakócsi, 1811. február 24.
Pirogránit dombormû, 130 x 100 cm,
elhelyezték 1930. október 25-én.

IFJ. MÁTRAI LAJOS (1875–1945) alkotása

Író, filozófus, a magyar felvilágosodás elsõ szakaszának vezéralakja. Bécsi testõrként döbbent rá, hogy a török kiûzése óta eltelt közel egy évszázad alatt az önálló magyar szellemi élet kialakítása még csak el sem kezdõdött. Kidolgozta az elsõ magyar mûvelõdéspolitikai rendszert, több mûvében tisztázta a kialakítandó anyanyelvi mûvelõdés tartalmát, hivatását, kiterjedésének körét és eszközeit. Pályáját költeményekkel kezdte, melyek a bölcselkedõ és leíró versek hagyományait követik. Színmûvei a klasszicizmus szabályai szerint íródtak. Mûvelõdési elképzeléseit röpiratokban dolgozta ki. Műveivel szinte egész irodalmi életet pótolva a felvilágosodás gondolatait és mûfajait honosította meg.

A dombormûvet Ohmann Béla tervei alapján készítette el az elsõsorban éremszobrászként mûködõ ifj. Mátrai Lajos. A félalakként, testõri uniformisban, korhû hajviselettel ábrázolt költõ alakját barokkos ívelésû, gazdagon díszített keretû fülkében látjuk. Bal kezében könyvet tart, jobbjában pedig írói mivoltának jelképét, egy lúdtollat. Fölül, ovális díszítményben nemesi címerét látjuk. Stílusos, korhû, látványos emlékmű.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>