Nyomtatás
MÓRA FERENC

MÓRA FERENC
író, múzeumigazgató

Kiskunfélegyháza, 1879. július 19.
Szeged, 1934. február 8.
Terrakotta, 5/4-es életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 1948. február 8-án.

TÁPAI ANTAL (1902–1986) alkotása

Élete és munkássága Szegedhez kötõdött, sokoldalúan és hallatlan munkabírással gazdagította a város kulturális életét. Gyermek- és ifjúsági íróként vált ismertté. Tankönyvíróként és az Alföld szerencsés kezû archeológusaként is tevékenykedett. A szegedi Somogyi-könyvtár és a múzeum munkatársaként, – az utóbbinak késõbb igazgatójaként – is jelentõs munkássága. Komoly értéket jelentenek a Szeged körüli õskori településeken végzett régészeti kutatásai, arról szóló írásai. Ifjúsági mûveiben az igazságkeresõ szegény ember szinte népmesei megpróbáltatásait ábrázolja nagy érzelmi gazdagsággal. Prózamûvészetének tartóoszlopa két nagy regénye: az Ének a búzamezõkrõl (1927) és az Aranykoporsó (1932).

A panteon háborút követõ idõszakának egyik elsõ emlékszobra. Az 1948. februári szegedi egyetemi napok alkalmával avatták föl, Móra Ferenc halálának évfordulóján. Tápai Antal több portrét készített Móráról, akihez különösen kötõdött, hiszen szobrászi pályára kerülését Szeged nagy írójának köszönhette. Mély barátság, tisztelet fûzte atyai patrónusához.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>