Nyomtatás
MÁTYÁS KIRÁLY

MÁTYÁS KIRÁLY
humanista, Magyarország királya

Kolozsvár, 1443. február 23.
Bécs, 1490. április 6.
Mészkõ dombormû, 300 x 206 cm,
elhelyezték 1930. október 25-én.

OHMANN BÉLA (1890–1968) alkotása

Középkori történelmünk egyik legnagyobb alakja, a központosított monarchia létrehozására irányuló törekvés fõ képviselõje. 1458-tól haláláig Magyarország királya volt. A Nemzeti Emlékcsarnokban nem királyként, hanem kora egyik legjelentõsebb humanistájaként, a reneszánsz mûveltséget elterjesztõ fejedelemként kapott méltó emléket. Uralkodása a magyar kultúra egyik fénykora. Nevéhez fûzõdik a hatalmaskodó fõnemesekkel szemben a királyi hatalom megszilárdítása, a középkori Magyarország európai hatalmi helyzetének megteremtése.

Ohmann Béla mészkõ dombormûvének stílusát a késõgót és kora reneszánsz formaeszmények határozzák meg. A páncélos öltözetû humanista uralkodót, Mátyás királyt robusztus alkatú mén viszi hátán. Fejének karakterét a bautzeni Mátyás-ábrázolás ihlette. Nyoma sincs a pompának, mégis nemesség, fenséges tisztelet árad a mûbõl. A robusztus hadimén és a király nemes tartása együtt jelképezi az erõs királyi hatalmat, balját mûveltsége híréhez méltón könyveken nyugtatja. Alul feliratok szalagja között a jól ismert Hunyadi-címer látható. Felirata: MATHIAS CORVINUS * REX HUNGARIAE.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>