Nyomtatás
CSANÁD VEZÉR LEGYŐZI AJTONYT

CSANÁD VEZÉR LEGYÕZI AJTONYT
ÉS MEGHÓDÍTJA A KERESZTÉNYSÉGNEK A TISZAI RÉSZEKET

Bronz dombormű, 200 x 224 cm, elhelyezték 1930. október 25-én.

PÁSZTOR JÁNOS (1881–1945) alkotása

Csanád vezér Szent István király unokaöccse volt, aki hadvezérként támogatta az államalapító uralkodó törekvéseit az egységes keresztény állam megteremtése érdekében. Amikor elsõ királyunk államalapító tevékenységének részeként az egyes területek urait legyõzte és ott a királyi-állami közigazgatást megteremtette, akkor kerülhetett sor az egyházi közigazgatás kialakítására is. Csanád vezér valamikor 1027–1028 körül e terület nagyhatalmú urát, Ajtonyt gyõzte le. A Marosvár székhellyel működõ hatalmas területen létrehozták Csanád vármegyét, amely Csanád vezér nevét vette föl. Õ volt a vármegye elsõ ispánja, az egyházmegye megalapítója.

Az emlékmű Rerrich Béla terve alapján készült. A város történetét befolyásoló jelentõs történelmi események megörökítésének szándékával került az emlékcsarnokba. Középen Csanád vezér hadi öltözetű lovas alakja látszik. A bal oldali jelenetben a páncélos katonák egyike Ajtony levágott fejét tartja. A jobb oldali jelenet a keresztény hitre térítést ábrázolja. Fölül, az íves mezõkben balról Szent István koronás arcmása látható, jobbról Szent Gellért püspöké, a kisebb ívekben az evangélisták jelképei.

 

<< Balra lévő alkotás