Nyomtatás
HUNYADI JÁNOS

HUNYADI JÁNOS
hadvezér

(?) 1407- Zimony, 1456. aug. 11.
Bronz szoborcsoport,
¾-es életnagyságú figurákkal,
mészkõ dombormû, 210 x 236 cm,
elhelyezték 1930. október 25-én.

SIDLÓ FERENC (1882–1953) alkotása

A XV. századi magyar történelem egyik legnagyobb alakja, a török elleni harcban elért sikerei tették híressé. Életcéljának tekintette hazája védelmét és az oszmán hatalom összezúzását. A nagy „törökverõ” kormányzó a középkori magyar királyság egyik legkiemelkedõbb hadvezére. Nevéhez fûzõdik az 1456-os nándorfehérvári diadal, amellyel 70 évre megállította a muzulmán hódítást. A gyõzelmes csata emlékjeléül pápai bulla rendelte el a déli harangszót.

Igényes, gondos kivitelben készült, attraktív emlékmû, amely történelmi légkört teremt az árkádok alatt. Rerrich Béla elképzelését Sidló Ferenc szobrász valósította meg. Hunyadit hadiöltözetben látjuk, robusztus alakja kitölti a szoborfülkét, izmos kezeit hadi szerszámán nyugtatja. A másik két történelmi alakot is egyházi rangjuk, papi hivatásuk jelvényeivel, történelmi szerepük attribútumaival ábrázolva láthatjuk. Egyikük Giuliano Cesarini (1398–1444) olasz bíboros, pápai diplomata, legsúlyosabb vereségének elõidézõje, a másik Kapisztrán János (1386–1456) ferencesrendi szerzetes, legnagyobb gyõzelmének segítõje.

  Jobbra lévő alkotás >>