Nyomtatás
ARANY JÁNOS

ARANY JÁNOS
költõ

Nagyszalonta, 1817. március 2.
Budapest, 1882. október 22.
Bronz, kétszeres életnagyságú portré,
elhelyezték 1930. október 25-én.

STRÓBL ALAJOS (1856–1926) alkotása

A legnagyobb magyar epikus költõ, mûfordító. Szalontán aljegyzõi hivatalt vállalt. Toldi címû elbeszélõ költeménye után, Petõfi ösztönzõ barátságának hatására vált a nép politikai uralmát elõkészítõ irodalmi harc részesévé. Munkásságuk eredménye a magyar népi gyökerû realista költészet megteremtése. Míg Petõfit a népdal, Aranyt elsõsorban az íratlan népmondai hagyomány ösztönözte. A legnagyobb magyar balladaköltõ, a szabadságharc utáni történelmi balladái, az ellenálló magyarság erõforrásai voltak. Irodalomtudományunknak is az egyik legfõbb klasszikusa. Mint kritikus és esztéta a realizmus igényének megfogalmazója.

Arany János mellszobrát eredetileg a szoborcsarnok nyugati szárnyán helyezték el, Ipolyi Arnold és Mátyás király emlékmûvei között. Néhány évvel késõbb került át mostani helyére. A Stróbl-hagyatékból származó portrészobor, a tárgyilagos ábrázolás, a portréhûségre törekvés tipikus példája. A mellrész nélküli ábrázolás indokolta, hogy a portrét ívesen kialakított, világos hátterû fülkében helyezzék el.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>