PDF Nyomtatás E-mail
ERKEL FERENC

ERKEL FERENC
zeneszerzõ

Gyula, 1810. november 7.
Budapest, 1893. június 15.
Mészkõ, 5/4-es életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 1930. október 25-én.

STRÓBL ALAJOS (1856–1926) alkotása

A romantikus magyar zene legjelentõsebb alakja, a verbunkos muzsikán alapuló magyar nemzeti opera megteremtõje. Legjelentõsebb mûvei között tartjuk számon a Hunyadi Lászlót (1844), pályája csúcsán írta a Bánk bánt (1861), melynek szövegkönyve Egressy Béni munkája. Kölcsey Ferenc Himnuszának megzenésítõje (1845). A nemzeti zenei élet fáradhatatlan szervezõjeként – pedagógiai tevékenysége mellett – zenei intézményeket alapított. (Filharmóniai Társaság, Országos Magyar Daláregyesület). Igazgatója és zongoratanára volt a Zeneakadémiának, egy évtizeden át a Nemzeti Színház fõzeneigazgatói állását töltötte be, az Operaház fõigazgatója volt 1884-ben. A múlt század második felében a Szegedi Szabadtéri Játékok nyitódarabjaként leggyakrabban valamelyik operáját játszották.

Az életnagyságú, mészkõ portrészobor a Stróbl-hagyatékból került az emlékcsarnokba. Keletkezése jóval korábbi, egyes adatok szerint 1882-ben készülhetett. Stróbl Alajos, a magyar akadémikus szobrászat korszakos jelentõségû alkotója kortársként hiteles portrét készített Erkelrõl. A zeneszerzõt korhû öltözetben, a nemzeti romantika szobrászi elveihez hû modorban, részletezõ alapossággal ábrázolta. A mészkõbõl faragott portré számára elõnyös, hogy íves záródással kialakított fülkében helyezték el.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>