PDF Nyomtatás E-mail
BALÁZS BÉLA

BALÁZS BÉLA
író, filmesztéta

Szeged, 1884. augusztus 4.
Budapest, 1949. május 17.
Bronz, kétszeres életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 1979. május 6-án.

VARGA IMRE (1923–) alkotása

A világhírű filmtudós, a filmesztétika úttörõje, a jeles költõ, drámaíró Szegeden született, itt nevelkedett. A 20. századi magyar kultúra egyik fontos egyénisége, munkássága – többek között – barátaira Bartók Bélára, Kodály Zoltánra, Lukács Györgyre is hatott. Az 1919-es tanácsköztársaság írói direktóriumában vállalt szerepe miatt emigrációba kényszerült. A háború után hazatért, 1945-46 telén szülõvárosában írta Álmodó ifjúság című önéletrajzi regényének java részét. Drámáit, novelláit és regényeit az elmélyült lélektani ábrázolás teszi jelentõssé. A kékszakállú herceg vára (1910), A fából faragott királyfi (1912) című művei Bartók Béla zenéjével váltak a magyar és az egyetemes zenekultúra részévé. Filmművészeti vonatkozású írásai a filmelmélet klasszikusai közé emelik.

A szobor felállítását 1974-re tervezte a város, Balázs Béla születésének és halálának kerek évfordulójára. Virtuózan mintázott, verista portrészobor. Az idõs Balázs Bélát ábrázolja, födetlen fejét kissé balra biccentve bontakozik ki jóságos mosolyú arcmása a kabát vaskos formáinak ölelésébõl. A szobor felállításával a szegedi illetõségű szellemi nagyságok emlékeit gyarapította a város.

 

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>