PDF Nyomtatás E-mail
Felhasznált irodalom

A szegedi Nemzeti Emlékcsarnok, Szegedi Szemle különkiadása, 1930. október.
Az emlékcsarnok továbbfejlesztésérõl, Szeged, 1989/5, 15–16.
BÁLINT Sándor, Szeged városa, Budapest, 1959.
BÁLINT Sándor, Szeged városa = B. S., Rerrich Béláról és a Dóm téregyüttesérõl,
Szeged, Lazi Bt., 2003. 140–146, 178.
Cikksorozat az emlékcsarnok szobrairól, Délmagyarország, 1969. júl. 19–okt. 17.
DOROGI Imre, A Nemzeti Pantheon szobrai, Délvidéki Szemle, 1935. 279–288.
KLEBELSBERG Kunó, A szegedi Gondolat, Magyar Iparművészet, XXXV. évf.
1932/12.
Magyar Építõművészet, XXX. évf. 1930/12.
MANDOLA Aladár, Ismertetések az emlékcsarnokban ábrázolt személyekrõl, Szegedi
Friss Újság, 1931. január–1932. április.
PÉTER László, A Nemzeti Emlékcsarnok jövõje, Kortárs, LII. évf. 2008. 4. sz. 89–95.
RERRICH Béla, A szegedi Nemzeti emlékcsarnok, Szeged, 1930.
RERRICH Béla, A szegedi Templom tér, Budapest, 1933.
Szegedi Szemle 1930. febr. 18.
Szegedi Szemle, 1930. 5–22.
Szegedi Útmutató 1934. 47–51.
TAKÁCS János, A szegedi Dóm tér épületeinek és szobrainak szabadkõműves alkotói,
Szeged, 2005/9-10. sz. 58–59.
TÓTH Attila, Méltó koszorú elmúlt magyaroknak, Szeged, 1990/10–11. sz. 32–34.
VARGA József, A szegedi Dóm tér, Szeged, 1976.
ZWIKL András, A szegedi Dóm tér, Művészet, 1988/4.

Részlet a szoborcsanokbólRészlet a szoborcsanokból